Blom Norway AS

Blom Norway er en ledende leverandør innen innsamling, prosessering og modellering av geografisk informasjon. Vi tilbyr kartproduksjon fra flybilder, terrengmodeller, overflatemodeller, tekniske kart, bestandskart, skogtaksering, kartlegging av flom, skred og ras, ortofoto, 3D-modellering og -visualisering, bildedatabaser (skråbilder og gatebilder) og ulike applikasjoner for navigasjon og kart på internett, mv. Blom besitter unike europeiske databaser med samlinger av kart, bilder og modeller. Med særlig fokus på elektroniske tjenester tilbyr Blom løsninger til kunder innen forvaltning, bedrifter og forbrukermarkedet og lar partnere lage applikasjoner basert på selskapets databaser og lokasjonsbaserte tjenester. Blom utmerker seg ved selskapets produkter, medarbeidernes kompetanse samt selskapets evne til å utvikle nye løsninger. Blom er et heleid datterselskap av Terratec AS.

Kontakt

Blom Norway AS
Adm. Dir: Lennart Flem
Drammensveien 165
0277 Oslo
Norway
E-post: info@blom.no
Tel.: +47 23 25 45 00
Faks: +47 23 25 45 01
P.O.Box 34 Skoyen
NO-0212 Oslo
Norway
http://www.blom.no