Ambita AS

Ambita AS er Norges største leverandør av eiendomsinformasjon og kart med en årlig omsetning på mer enn 250 millioner kroner.

Ambita leverer informasjon til eiendomsmeglere, takstmenn, bygg- og anleggsnæringen, bank- og finansnæringen, kommuner og øvrig offentlig forvaltning.

Våre tjenester formidles primært via følgende kanaler:

  • EDR – Eiendomsregisteret i Norge
  • Infoland® – døgnåpen markedsplass for eiendomsinformasjon og kart
  • eTinglysing – elektronisk tinglysing i eiendom

Kontakt

Ambita AS
Sindre Landmark
Salg- og markedsdirekør
E-post: sla@ambita.com
Tel.: +47 974 11 479
 
http://www.ambita.com