Geomatikk AS

Selskapet er landets ledende aktør av tjenester og løsninger for koordinering av gravearbeider og utfører tjeneste for over 100 infrastruktureiere som omfatter:

  • Registrering og behandling av gravehenvendelser, samt utførelse av kabelpåvisning
  • Registrering og ferdigmelding av gravesøknader og søknad om disponering av offentlig grunn
  • Registrering og ferdigmelding av sanitær-/VA-melding og vannmåler
  • Koordinering av planlagte gravearbeider

Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett og har god kompetanse på telenett/bredbånd/kabelTV, energi-, fjernvarme- og VA-nett. Vi har kompetanse på de fleste NIS- og GIS-løsninger som benyttes i det norske markedet.

Geomatikk tilbyr landmåling og feltdatafangst til bygg- og anleggsentreprenører, rådgivende ingeniører og konsulenter, utbyggere, kommuner, infrastruktureiere og andre. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester som anleggsmåling, byggstikking, beliggenhetskontroll, presisjonsnivellement, setningsmålinger, terrengmodellering, eiendomsmåling, passpunktmåling, industrimåling, registrering av ledningsnett, råte- og tilstandskontroll av stolper.

Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

Kontakt

Geomatikk AS
Daglig leder: Tore Blekastad
E-post: tore.blekastad@geomatikk.no
Tel.: +47 48 00 39 22
 
http://www.geomatikk.no