Norconsult Informasjonssystemer

Kontakt

Norconsult Informasjonssystemer
Adm. Direktør:  Ola Greiff Johnsen
Kjørboveien 29
1337 Sandvika
Norway
E-post: ola.greiff.johnsen@nois.no
Tel.: +47 45 40 46 68
Postboks 626
1303 Sandvika
Norway
http://www.nois.no