Scan Survey AS

Scan Survey as ble etablert i 1989, har 20 oppmålingsingeniører ansatt og utfører:

  • Oppmålingstjenester i forbindelse med spesielle / store anlegg og byggeprosjekter.
  • Etablering av sømløse terrengoverflatemodeller basert på flyskanning, bakkeskanning og landmåling. Modellene benyttes av konsulenter, byggherrer og entreprenører.
  • Geomatikktjenester, kontraktsoppfølging (NS og Prosesskode), mengde- og målebrevskontroll.
  • Etablering av fastmerker, måling, beregning og analyse av geodetiske nett.
  • Setningskontroll.
  • Ekkolodding (havner, små innsjøer, dammer etc.).

Kontakt

Scan Survey AS
Poul Jørgensen
Kjølberggt. 27
0653 Oslo
Norway
E-post: pj@scansurvey.no
Tel.: +47 22 08 68 00
Faks: +47 22 08 68 01
 
http://www.scansurvey.no/