Mercator Kart AS

Mercator Kart AS er et Bergensbasert selskap som ble etablert 1. januar 2000.
Mercator Kart innhenter, analyserer, bearbeider og presenterer geografiske data ved hjelp av vertikalfotografering og laserskanning fra fly. BSF Swissphoto er leverandør av produkter og tjenester innen datafangst fra luftbårne sensorer, og gikk i 2012 inn på eiersiden i Mercator Kart. Til støtte i utarbeidelse av ulike geografiske data benytter Mercator Kart underleverandør lokalisert i New Dehli India.
Andre produkter Mercator Kart leverer er nye og historiske ortofoto, tur- og temakart, samt digitalisering av analoge kart- og plandata.

Kontakt

Mercator Kart AS
Daglig leder: Tore Johan Kindem
Midtunhaugen 10
5224 Nesttun
Norway
E-post: tjk@mercator.no
Tel.: +47 94 98 10 12
http://www.mercator.no/