Terratec AS

TerraTec AS er en av Norges ledende leverandører av oppmålings og kartleggingstjenester. Når det gjelder kartleggingstjenester er vi landets eneste totalleverandør som kan utføre alt fra landmåling til en ferdig 3D modell. TerraTec har også en betydelig aktivitet utenfor Norge, og vi utfører normalt prosjekter i 12 – 15 land hvert år. TerraTec har kontorer i Finland og Estland i tillegg til hovedkontoret på Lysaker. Vi er ca 75 ansatte og omsetter for ca kr 110 millioner. Selskapets virksomhet er delt inn i tre hovedområder; landmåling, datafangst med fly/ helikopter/ bilbårne sensorer og dataprosessering/ produksjon av ulike typer produkter som as build dokumentasjon basert på bilder og laser, kart, ortofoto og ulike typer 3D modeller. Vi er også en totalleverandør av komplette ressursplaner for skog.

Kontakt

Terratec AS
Øivind O. Aase
Lysaker torg 12
1366 Lysaker
Norway
E-post: oivind.aase@terratec.no
Tel.: +47 454 663 00
P.O. Box 513
N-1327 Lysaker
Norway
http://www.terratec.no