Blinken AS

Kontakt
Rolv Knoph: 90 14 01 82
E-post: rolv@blinken.no

Besøk- og vareleveringsadresse:
Blinken a.s
Østkilen 4
1621 Gressvik

Blinken a.s
Tlf. +47 90 70 11 00
Fax. +47 69 36 09 20
e-post: blinken@blinken.no